Mindfulness

Een bewuste, open en vriendelijke aandacht die vrij is van veroordelingen noemen we mindfulness. Dit is de kern van Mindfulness. Mindfulness is nooit afhankelijk van wat er in je leven gebeurt. Het is enkel een houding die de je te allen tijde kan aannemen. In feite heb je niets nodig om mindful in het leven te staan. Het is een natuurlijke houding die we kunnen aannemen als we niet bezig zijn met problemen of andere dramatische zaken. Mensen die mindful zijn, zijn volledig in het hier-en-nu.

 

Vanuit een westers perspectief lijkt mindfulness een vreemde staat van bewustzijn. Toch zijn alle dieren op ieder moment mindful. Ze leven altijd in het hier-en-nu en denken alleen over zaken na als dat echt nodig is (voor zover ze dat al kunnen). Mensen hebben de vreemde neiging de hele dag na te denken over zaken waar ze vaak toch niets aan kunnen veranderen. Bovendien herhalen ze deze nutteloze gedachten ontelbare keren.  

 

We maken onszelf vaak ongelukkig met normen over hoe wijzelf of de wereld zou moeten zijn. Als we onze oordelen loslaten en oog hebben voor wat IS in plaats van wat we denken dat zou moeten zijn, neemt de druk die we van de wereld (en onszelf) ervaren, enorm af.

 

WAAR JE ENERGIE INSTEEKT, GROEIT

Vaak veroordelen we het gedrag dat leidt tot problemen, in een poging om ons ervan te ontdoen. We denken: ‘Ik zou vrolijk moeten zijn. Maar zoals je al las, leidt deze gedachte tot negatieve gevoelens over de identiteit: ‘Ik ben een ondankbaar mens.’ En juist deze gevoelens zorgen ervoor dat het probleem telkens terugkomt. De goede bedoeling van je om afstand te nemen van het probleem, leidt er paradoxaal alleen maar toe dat het probleem nog vaker terugkomt.

 

De beste beschrijving die ik ooit heb gehoord over dit mechanisme kwam van een klant: ‘Het is als drijfzand. Hoe harder ik me tegen het probleem verzet, hoe dieper ik erin wegzink.’

 

We kunnen dit fenomeen logisch verklaren als we verzet zien als energie. Iedere keer als je je verzet tegen een probleem, steek je er energie in. Waar je energie insteekt, groeit. Dat geldt ook voor problemen!

 

ERVAREN DAT JE ER BENT 

Wanneer mensen gericht zijn op vormen om zichzelf te kunnen zijn, zetten ze iets tussen zichzelf en het zijn in. Ze zeggen: ‘Ik kan pas mezelf zijn als…’ Als je erbij stilstaat is dat vreemd. Je bent al. Dat is niet iets wat je moet bereiken door iets te doen. Je hoeft niet

zus of zo te zijn. Het is een gegeven. Ieder mens is al goed genoeg of speciaal genoeg omdat hij er IS. Je hoeft je eigen er ZIJN alleen maar te ervaren. Mindfulness is in eerste instantie ervaren dat je er bent.

 

Het lijkt misschien vreemd om erop te wijzen dat je er gewoon bent, maar de meeste mensen die op zoek zijn ‘naar zichzelf’ gaan aan dit simpele feit voorbij. Misschien zijn ze naar zichzelf op zoek in de droom van een mooiere toekomst. Of ze willen zichzelf terugvinden door te denken over wat er anders had moeten zijn in hun verleden.

 

Mensen die in het verleden of de toekomst naar zichzelf zoeken, zullen moeite hebben om zichzelf te vinden. De toekomst moet nog komen en het verleden is al geweest. Je kunt er alleen maar ZIJN in dit moment. Je kunt dus ook alleen maar jezelf ervaren in dit moment. Als je denkt over een ander moment, ben je er niet bij. Je verliest jezelf in de gedachten aan andere momenten. Die gedachten zijn slechts vormen. Het verhaal dat je over jezelf hebt uit het verleden of in de toekomst is maar een verhaal. Het IS er helemaal niet. 

 

Wil je ook Mindfull door het leven gaan? Maak dan een afspraak!